CV

Euwe de Jong (1956)

Nederlands | English | Deutsch

heeft aan het Stedelijk Conservatorium te Groningen de hoofdvakken orgel bij Wim van Beek en Theorie der Muziek bij Rein Ferwerda gestudeerd. In 1982 behaalde hij het diploma uitvoerend musicus orgel en 1985 het einddiploma Theorie der Muziek. Euwe de Jong is werkzaam als directeur van de Schumann Akademie, de Landelijke Hogeschool voor muziekvakonderwijs te Zwolle en als docent muziektheoretische vakken aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Duo-activiteiten
Samen met zijn broer Sybolt vormt hij een orgel- en harmoniumduo. In de afgelopen jaren verscheen een - nationaal en internationaal geprezen - serie cd's met arrangementen voor orgel vierhandig van cantatedelen van J.S. Bach. Met het ensemble dejongdejong+ maakte hij een tweetal hooggeprezen cd’s (Folksong en Carols) waarbij het harmonium in combinatie met een vocaal kwartet centraal staat.
www.dejongdejong.nl